Home Page

Tải Về Miễn Phí Sách Thoát Khỏi Bẫy Chuột...

Hãy Bắt Đầu Bằng Hành Trình Thoát Khỏi Vùng An Toàn Để Đạt Tự Do Của Tôi...

Tải Về Miễn Phí Sách Thoát Khỏi Bẫy Chuột...

Hãy Bắt Đầu Bằng Hành Trình Thoát Khỏi Vùng An Toàn Để Đạt Tự Do Của Tôi...

Về Nguyên Trần

Trong 5 năm vừa qua, Nguyên đã thay đổi cuộc sống và thu nhập của chính mình nhờ vào Kinh doanh trên Internet. Anh cũng chia sẻ trải nghiệm thực tế của mình để giúp cho hàng trăm người thoát khỏi “vùng an toàn” để đạt được cuộc sống cân bằng hơn, tự do hơn...

SẢN PHẨM

What’s Next Book

Công cụ quản trị cuộc sống không thể thiếu trên lộ trình Phát Triển Bản Thân.

Chúng tôi và hàng ngàn người khác đã áp dụng và thành công trong khoảng thời gian kiên định 90 ngày với những mục tiêu thay đổi tích cực về Sức Khoẻ, Tài Chính, Mối Quan Hệ, Quản Trị Thời Gian... và bạn cũng chắc chắn sẽ đạt được kết quả tương tự.

Online Business Starter

7 Ngày Thách Thức Dành Cho Những Ai Khát Khao Khởi Sự Kinh Doanh Online Với Nguồn Lực Tối Thiểu

Khóa học đầu tiên trên hành trình Thoát Khỏi Bẫy Chuột, giúp bạn có những kiến thức thực tế và những kế hoạch với con số cụ thể. Đây còn là khóa học trực tuyến liên tục 7 ngày với cường độ cao và áp lực bị đào thải để giúp bạn nhận thức rõ ràng những thách thức thực sự trong kinh doanh.

Online Business Master

21 Ngày Cùng Nhau Tạo Lập Công Việc Kinh Doanh Online Bền Vững Và Đáng Tự Hào.

Thời gian 3 tuần lễ giúp bạn ghép nối những kiến thức rời rạc tạo thành một công việc kinh doanh nghiêm túc và bền vững. Chương trình cũng tạo ra những cơ hội hợp tác mạnh mẽ để cộng hưởng cùng nhau giữa một cộng đồng cùng tư duy và phẩm chất.

Infopreneur Mastery

Trở Thành Chuyên Gia Kinh Doanh Sản Phẩm Thông Tin Với Thu Nhập Nhiều Người Mơ Ước Và Một Cuộc Sống Tự Do Chọn Lựa.

Chương trình chuyên sâu 90 ngày cầm tay chỉ việc giúp bạn tạo lập tài sản và uy tín thực sự trên Internet. Khóa học còn tạo ra những cơ hội để bạn có thể trao giá trị của mình cho những con người khác. Bạn sẽ hạnh phúc hơn khi giúp được những người khác thành công hơn.

Co-Founder Program

Trở Thành Gia Đình Của Tôi Và Kết Nối Đến Tất Cả Những Nguồn Lực Cộng Đồng.

Chương trình học trực tiếp và tương tác liên tục trong 365 ngày. Bạn trở thành một phần không thể thiếu trong công việc và cuộc sống của tôi, bạn được chia sẻ mọi nguồn lực mà chúng tôi có. Chương trình có yêu cầu phỏng vấn kỹ năng lực.

THEO DÕI NGUYÊN TRẦN TRÊN MẠNG XÃ HỘI

FACEBOOK

INSTAGRAM

YOUTUBE

Tải Về Miễn Phí Sách Thoát Khỏi Bẫy Chuột...

Hãy Bắt Đầu Bằng Hành Trình Thoát Khỏi Vùng An Toàn Để Đạt Tự Do Của Tôi...

Tải Về Miễn Phí Sách Thoát Khỏi Bẫy Chuột...

Hãy Bắt Đầu Bằng Hành Trình Thoát Khỏi Vùng An Toàn Để Đạt Tự Do Của Tôi...