LÀM SAO ĐỂ CÓ ĐỘNG CƠ ĐỦ LỚN?

Ít lâu trước đây, tôi còn tham lam khi nghĩ rằng mình có thể dạy được người khác mọi điều.

Nhưng Sự Thật không phải vậy…

Tôi Không Thể Dạy Cho Họ “Động Cơ”.

Hầu như ai trong chúng ta cũng có thể dễ dàng truyền Động Lực cho người khác, người nhận cũng dễ dàng cảm nhận hiệu quả của Động Lực ngay.
Thế nhưng động lực ấy lại như tiêu biến rất nhanh và trạng thái cũ đâu vẫn vào đó.

Sự thật là bạn cần phải có được một Động Cơ để nhận truyền động và nguồn năng lượng để duy trì phát triển động lực đó. Sự dịch chuyển, thay đổi hay sản sinh ra hiệu suất chỉ có khi và chỉ khi bạn có một Động Cơ đủ tốt.

Làm sao để có Động Cơ đủ tốt?

Đó là khi bạn có những mong ước, mục đích không nằm trong phạm vi vị kỷ nhỏ hẹp của mình.

Trên thực tế, chúng ta có thể đi được bao xa và bao nhanh đều phụ thuộc vào động cơ và năng lượng vậy.

Nếu chỉ là những mong muốn lợi ích cho bản thân, sự thụ hưởng, danh vọng hay cảm xúc thoả mãn thì chúng ta nhanh chóng bị giới hạn bởi chính những mong muốn đó.

Chúng ta không thể dạy cho nhau “Động Cơ” mà chỉ nhắc nhau là hãy chú ý nâng cấp nó trước khi cố tiếp vào quá nhiều Động Lực. Tải không nổi sẽ vỡ là vậy.

Nguyên Trần