fbpx

STOP!

Dừng chơi với những người yếu đuối để tự tạo cho bản thân sự an toàn giả tạo.

Dừng chơi với những người lằng nhằn để tự an ủi mình đang ổn hơn.

Dừng chơi với những người nhiều chuyện để cứ đinh ninh rằng mình có nhiều thông tin nhưng thực ra chỉ toàn rác.

Dừng kết giao với những hạng người chỉ luôn làm trò mèo, ăn cắp vặt rồi cười hả hê rằng mình đã khôn lõi hơn đời.

Dừng làm việc với những chú cá lòng tong, buôn bán những thứ chỉ để lây lất qua ngày.

Thả lỏng, đừng cố gồng khi kinh doanh. Những gì không có đừng cố khoe mẽ để thu hút khách hàng. Cái bạn nhận được chỉ là “lòng tham”.

…………..

Đã chơi phải chơi với Anh Hùng

Đã kết giao phải kết giao với Quân Tử

Đã kinh doanh phải Sướng

Làm Ông Chủ chứ không làm Khổ Chủ hay đóng hề

Mạnh mẽ, tiến lên!

……………

NGUYÊN TRẦN